Kohtijoogaa energeettiselle kohdulle

Videolla kerron energeettisestä kohdusta. Saat kokemuksen kohtujoogasta Energeettiselle Kohdulle ja lopussa Maria Magdaleenan siunauksen.