Maria Magdaleena tutuksi

Nag Hammandi’n Kirjaston käännösten ja löytöjen kanssa Maria Magdaleena tanssii totuuteen siitä kuka hän oli. Samalla tavalla kuin naisprofeetta Miriam, Mooseksen sisar, Maria Magdaleena Jumalaisen Feminiinin inkarnaatio, laulaa ja soittaa Rumpua kootakseen opetuslapsena täällä planeetalla. Hän kutsuu meitä kaikkia kuuntelemaan jälleen Äärettömän Feminiinin ääntä. 

Yeshua kertoi opetuslapsilleen, että Maria Magdaleena on Kaiken ilmentymä, osoittaen että hän tiesi, että Maria Magdaleena oli sen takia Viisauden ilmentymä. Hänen (her) johtajuus oli silloin monien halveksima. Opettaessaan hän (she) jakoi yhtälailla feminiinistä ja maskuliinista näkökulmaa, jota miesopetuslasten oli vaikea hyväksyä, koska yksinkertaisesti se ei ollut osa heidän kulttuuria. Nais Ääni on täysin erilainen tapa ilmaista, reagoida, vastata, opettaa ja tutkia ja kun se yhdistyy Maskuliini ilmiasun kanssa aktivoituu VIISAAN NEITSYEN pyhä androgyyni.

Maria Magdalena osoitti henkistä ymmärrystä Yeshuan opetuksia kohtaan paljon aikaisemmin kuin muut läheiset opetuslapset. Tämän takia Yeshua antoi hänelle nimityksen olla Henkinen Opettaja kuolemansa jälkeen, koska tiesi tulevansa ristiinnaulituksi. 

Vuonna 1773,  vuosisata ennen Maria Magdaleenan evankeliumin löytämisen jälkeen, Egyptin matkan aikana, Tri. Askew löysi käärön gnostista materiaalia, jonka hän myöhemmin möi Englannin Museolle (British Museum) Egyptiläisenä historiallisena harvinaisuutena. Nämä myöhäiset toisen vuosisadan tekstit, jotka oli kirjoitettu Koptin kielellä, olivat kirjasta nimeltään Pistis Sophia. Pistis Sofia esittää kuvauksen, kuinka Sofia / Viisaus ’laskeutuu’ universumin elämään ja miten Yeshua omistautumisessaan ja uskossaan opasti hänet (her)takaisin hänen (her) kotiin. Tarina otti vuoropuhelun muodon, jossa kysymykset ja vastaukset nousivat Yeshuan ja hänen opetuslastensa välillä. Pistis Sofia’n on sanottu keränneen 11 vuoden ajan keskusteluja Yeshuan ja Opetuslasten välillä ristiinnaulitsemisen jälkeen. Neljä yhdestätoista opetuslapsesta on naisia ja monet heidän tekemistä julkilausumista on hyvin paljastavia.Pietari ja Andreas puhuu kumpikin vain viisi kertaa. Maria Magdaleena puhuu 83 kertaa. Feminiini kieli kulkee läpi koko kirjan tekstin. Pistis Sofia luotiin palauttamaan feminiini energia, jotta se mitä oli tapahtumassa Yeshuan luoman Henkisen Koulun sisällä tasapainottuu ja panemaan alulle tasapaino, jota meidän Maa Planeetta epätoivoisesti tarvitsi. 

Sekä Juutalaisen Temppelin että Rooman papit ja Opetuslapset näkivät Maria Magdaleenan uhkana miespuolisen uskonnon vallalle. Mutta hän ei tullut hävittämään hänen esi-isiltä perittyä henkisyyttä. Hän tuli kehollistamaan ne, korostaen, että henkilökohtainen muutos on keskeistä ja että ulkoa opitussa rukouksessa ilman opetuksen kehollistamista ei ole mitään järkeä.Hän opetti, että me olemme jumaluuden ilmentymiä eikä mielikuvia ja että jokaisessa meissä on jotain ainutlaatuista tarjottavana. Me tulimme tänne kehittymään sieluina ja osa, jota tässä kehityksessä tarvitaan on KOHTALOMME vaatimus.

Me tiedämme että Yeshua oli vallankumouksellinen yhdistäessään erilaisia henkisiä kouluja, oppien eri perintöjen mystiikasta, teki ihmeitä, ei tuominnut ihmisiä heidän syntien tähden ja tietenkin suuteli julkisesti rakastettuaan Maria Magdaleenaa opetuslastensa edessä. Mutta myös Maria Magdaleena oli totaalisen vallankumouksellinen. Itse asiassa hän opetti ja on opettamassa meille nyt, että meidän voima on sisällämme. Meidän ei tarvitse välittää muiden hyväksynnästä tai patriarkaalisen järjestelmän meille tekemistä päätöksistä, jotka haluaa kontrolloida. Hän pyytää meitä nousemaan ja tulemaan vastuulliseksi Jumalalliseksi Ihmiseksi, jollaisia meidän on tarkoitus olla. 

🙏❤️🙏

Maria Magdaleena oli ensimmäinen ihminen, joka näki ja puhui Yeshualle Pääsiäis Sunnuntaina. Aamun sarastaessa hän kiirehti Yeshuan haudalle, tehdäkseen palsamointi riitin, koska hän oli Myrraphore, Pyhien eteeristen öljyjen Mestari Papitar. Neljästä kirkon järjestelmään kuuluvasta   Evankeliumista selviää, että Maria Magdaleena nautti erityisasemasta Yeshuan uskovien ja seuraajien yhteisössä. Neljässä Evankeliumissa on seitsemän listaa, joissa on nimetty naiset, jotka liitettiin Yeshuaan. Kuudessa seitsemästä Maria Magdaleenan nimi esiintyy ensimmäisenä, jopa ennen Mariaa, Yeshuan äitiä. Evankeliumin kirjoittajat Markuksesta alkaen, kuvaa selvästi Magdaleenan asemaa Kristillisessä yhteisössä: Hän on Ensimmäinen Nainen (First Lady), Voideltu Morsian (Kallah Messiah), Ennustettu Toinen Kristus, (the Prophesied Second Christ). 

Maria Magdaleena on opastanut minua loputtomasti elämässäni erilaisten prosessien läpi. Ensimmäistä kertaa kun kanavoin häntä, olin seitsemän vuotias. En tiennyt kuka hän oli. Myöhemmin Raamattu Oppitunneilla, joilla kävin koulussa, olin järkyttynyt ja jossain määrin peloissani tietäessäni, että olin jo tavannut hänet. Hän ilmestyi minulle unessa ja kertoi minulle, että pyhiä feminiinejä koodeja, joita minä tulisin lataamaan kanavani kautta Maahan olisi 49.

Siitä hetkestä lähtien rakastuin numeroihin ja numeron 49 valitsen usein onnennumerokseni. Ensimmäisessä tietoisessa kanavoinnissa kuulin MAGDALEENAA ja tarkalleen, että osa kohtaloani on herättää MAGDALEENA niissä, jotka haluavat sen vastaanottaa. 

Hän on elänyt Jumalallisen Feminiinin Periaatteen juurilla ja tehnyt tiensä meidän planeettamme ytimeen. Hän aktivoi kehoissamme Elämän Puu kaavan niin että kun me heräämme, me muistamme jokaisen paikan mistä me olemme tulleet. Maria Magdaleena johtaa muutosta, jota koemme tässä maailmassa. Hän viimeistelee ”pohjan” osasta ”niin yläpuolella kuin alapuolella”. Hän syleilee kaikkia varjoja, joita me vähätellään ja kiellämme. Hän opettaa meitä HYVÄKSYMÄÄN ketä me olemme ja mitä olemme valinneet. Hän opettaa meille, että varjot, jotka me olemme kieltäneet sisältää taikavoimamme. 

Hän oli vaimo, puoliso ja opettajakumppani Yeshuan kanssa. Hän opetti Naisten Voimaantumista Kohdun Aktivoinnin kautta, Kuuden Kohdun Herääminen Naisissa ja valmensi Naisia Naispapittaruudessa. Hän oli myös Miesten opettaja opettaen heille Pyhän Feminiinin Mysteereitä. Opettajakumppaneina Yeshuan kanssa, he molemmat opettivat Pyhän Ihmisyyden Tietä ja Ylösnousemusta. Hän (she) opetti, että me olemme Keho -Temppeli ja että meidän täytyy oppia miten vastaanottaa PYHÄ. Me olemme aika ja tila, olemus, aine, henki ja luomisen taidetta.

 Hän on täällä palauttamassa meidät YKSEYTEEN. HÄNEN läsnäolossa ja sen kautta meidät otetaan sisään Neitsyt Kammioon tullaksemme Kristukseksi.

Maria Magdalena energia

Maria Magdaleena on Pyhä Lähde, josta Kristus juo. Hän on Valon Voima, joka synnyttää valaistumisen. Hän on Pyhä Nainen, joka voitelee hänet, joka valaisee, hänet joka vapauttaa (palauttaa kunnian). Hän on paratiisillisen alkuperämme Feminiininen Kristus.
 
Hänen Chrism (voiteluöljy), joka on hänen rakkauden eliksiirinsä, on valo, joka herättää ihmiskunnan langenneen Tietoisuuden. Hän on Kristoksen kohtu, Jumalallinen Kohtu, ja kun otamme hänet takaisin, hän johdattaa meidät kaikkien aikojen alkuperäiseen viisauteen.
 
Maria Magdaleena on portti ihmiskunnan sielun uudestisyntymiseen ja pyhien juuriemme muistoon Luomakunnan Äidissä. Pyhän yhteyden kautta Maria Magdaleenan kanssa astumme tähän portaaliin itsessämme, jossa aktivoimme, laitamme alulle ja herätämme oman Magdaleena-olemuksemme. Hän valmistaa meidät ja avaa meidät ottamaan vastaan ​​Pyhän Hengen. Tämä luova Henki asuu universumimme alkupisteessä (koti) Äiti-Isän syntymän ikuisena matriisina.

Suomennettuja otteita Ana Oteron kirjasta: Keskusteluja Maria Magdaleenan kanssa

 

 

Vaikka en ole mikään kielenkääntääjä, sain ilon ja kunnian ja vapaat kädet suomentaa Ana Oteron kirjan Keskusteluja Maria Magdaleenan kanssa ( Conversation with Mary Magdalene). Nöyrän kiitollisena otin tehtävän vastaan ja sen myötä sain tilaisuuden olla mukana hänen huikealla vuoden kestävällä matkalla, Maria Magdaleena Papitar koulussa. Koulutuksen antia tulen aivan varmasti jakamaan kaikille seuraajilleni ja kursseille tulijoille. 

Alusta asti tiedostin ja tunsin sydämessäni, että Anan kirjasta välittyvä energia on välityttävä myös käännöksessäni. Päädyin siihen, että en muuta lauserakenteita suomen kielioppia tarkasti myötäillen. Jos niin tein koin aina, että sanojen sointi ei enää virrannut samalla tavalla kuin mitä englannin kielestä välittyy. Alun päätös tuntuu edelleen hyvältä, joten jatkan samaan malliin. Palautteita otan avosylin vastaan sekä osuvampia sanavaihtoehtoja, jos niitä mieleen nousee. 


 

 

Takakannen tiivistys

Keskusteluja Maria Magdaleenan kanssa sisältää opetuksia, joita Ana Otero on vastaanottanut Maria Magdaleenalta vuodesta 2011 lähtien. Nämä syvät opetukset ovat transformatiivisia ja tulee auttamaan sinua ymmärtämään Maria Magdaleenan Mystisiä Opetuksia ja miten hän nyt täyttää Kristuksen Toisen tulemisen ennustuksen, Kallah Messian. Tämä kirja sisältää rituaaleja ja harjoituksia, jotka opastavat niitä, jotka haluavat seurata Magdaleenan polkua. Sarah Tamar, Musta Madonna, Shekina, Morsius Kammio ovat muutamia aiheita, joita on käsitelty Keskusteluja Maria Magdaleenan kanssa kirjassa. Ana Otero tarkastelee Knostisia Evankeliumeita, Raamattua, varhais Kristillisen kirkon traditiota, taidetta ja legendoja. Kanavoinninneissa, joita Ana on vastaanottanut, hän käyttää omaa päättelyä ja intuitiota jakaessaan viestejä, joita Maria Magdaleena on hänelle antanut. Se mitä kirjassa paljastuu on radikaali visio Maria Magdaleenasta Yeshuan kaikkein tärkeimpänä opetuslapsena, kumppanina, vaimona ja opettajana. 

Yeshua näkee Maria Magdaleenan hänenä, joka tietää ja aistii kaiken, ymmärtää täysin hänen opetuksia, luonteenomaista ei dualistista lähestymistapaa maailmasta ja syvän ymmärrykseen feminiinin arvosta. Kun Yeshua kuoli, hän antoi Maria Magdaleenalle roolinsa jatkaa hänen henkistä kouluaan sen johtajana ja nyt Maria Magdaleena on täyttämässä hänelle profetoitua luottamustehtävää.

Tämä kirja antaa myös erityisiä teknologioita, jotka vapauttavat meidän Luovat Voimat ja elämään runsauden elämää Sielumme Ydinolemuksesta käsin. 

Ana Otero on papitar, ammatti tanssija, Tanssi Liike Terapeutti, Jooginen Tutkija, Mirhan haltija (Myrraphore), Äiti, Kirjailija, Kehys Rummuttaja ja taiteellisen ilmaisun rakastaja. 2014 hän loi Maria Magdaleena Mysteeri Koulun. Temppeli sijaitsee Madridissa ja koulu on myös verkossa englanniksi ja espanjaksi.  Kansainvälisen Yhteisön kanssa Ana Otero matkustaa planeetan eri nurkkiin tarjoten Retriittejä ja Aktivoiden Maria Magdaleenan liekkiä Gaian Uuteen Matrixiin.

Invokaatio - Kutsu


Kutsukaamme Maria Magdaleenan läsnäolo ja Valo-olennot, jotka ovat osa Mystisen Ruusun Spiraalia. Kutsukaamme pyhät elementit, jotka aktivoivat runsauden, rakkauden, tietoisuuden, tarkoituksen ja yhteyden. Antaumuksella me avaamme tämän pyhän tilan Shekinah’n, Pyhän Hengen läsnäollessa. 

Invokaatio - Kutsu

Shekinah, Pyhä Morsian, valaise meidät matkallamme vankeudesta vapauteen.
Sinä olet tulen pilari, joka opastaa meidät takaisin kotiin sieluumme.
Sinä olet Jumalallinen Asuinsija, joka siunaa Kohtalomme.
Sinä olet Pyhä Morsian, Rakastettu, joka palaa maanpaosta ja palauttaa tasapainon Planeetallemme.
Sinä parannat meidän suhteet ja palautat meidän pirstaloituneen sielumme täyteyden.
Sinun rakkautesi verhoaa meidät hunajaisesti.
Sinä täytät meidän pyhän maljan rakkautesi viinillä.
Sinä olet laulu, joka muistutat meitä siitä ketä me olemme.
Sinun ehdoton anteeksianto ja rakkaus sulattaa ne osat meissä, jossa EGO haluaa taistella kontrollin ja erillisyyden puolesta.
Shekinah, näytä meille miten olla vastaanottavainen ja tulla sinun rakkautesi astiaksi.
Sinun liekkisi palaa maan keskuksessa. Tämä sinun Pyhä Tuli läpäisee maan kuoren.
Sinä olet Nashak, Pyhä suudelma. Ole aina mukanamme tiedon mysteerissä, että sinun läsnäolosi on kaiken takana oleva intentio.
Sinä olet vapaaja ehdoton siunaus, myötätunto, oikeamielisyys, armo ja viisaus.

Me muistamme sinua ja Ylistämme sinua. Me tunnistamme kasvosi jälleen ja kumarramme syvään kauneudellesi kaikessa ja kaikissa, kaikkialla, aina. AMEN.

Ana Otero

Magdaleena elää

Magdaleena on Äiti Isän tytär, joka antaa energiansa planeettamme sielulle, niin että me voimme palata Kosmiseen Kohtuun Synnyttämään Uuden Ihmiskunnan. Siitä huolimatta, että me olemme kehittyneet rotuna ja voimme hankkia mitä tahansa haluamaamme tietoa, meiltä silti puuttuu Viisaus, koska meiltä puuttuu HÄN.

MAGDALEENA elää niiden sisällä, jotka kantavat vanhinta viisautta. Hän elää niiden sisällä ja niiden keskuudessa, jotka tietävät miten aktivoida omat ihmisvoimansa tietoisuuden avulla.
HÄNEN avulla me voidaan nähdä sisimpäämme ja tunnistaa itsemme toisten silmissä. Hänen avulla me opimme tunnistamaan Planeettamme ja Galaxit sisällämme.

Graalin malja ja ruusu symboloi Maria Magdaleenaa

Patriarkaalinen kirkko kielsi kaikenlaisen yhteyden Maria Magdaleenan kanssa ja siitä syytä Malja, Ruusu ja Pyhä Graali ovat salanimiä, joilla Maria Magdaleena tunnettiin. 

Maljan symboliikka on hyvin syvä ja minä koen, että useat kirjat pystyttiin kirjoittamaan kun puhuttiin näin tästä aiheesta. Maria Magdaleenan opetuksissa Malja edustaa kehoa, josta tulee Temppeli, joka ylläpitää Shekinah’n Pyhän Hengen läsnäolon. Me olemme Keho Temppeli. Sielu valitsee tulla tähän astiaan saadakseen sen pyhät ihmis kokemukset ja sen takia sen täytyy elää temppelissä, ei vankeudessa. Kun Yeshua puhuu Temppelistä - Kirkosta Raamatussa, hän viittaa kehoon. Kun me tunnustamme kehomme Sielun Temppeliksi, on se tietoisuutemme Heräämisen alku. Kun me kehitymme henkisesti, meidän kehosta tulee Malja. Se on edelleen Sielun Temppeli, mutta nyt se voi pitää yllä kaikkia jumalallisia energioita ja kykenee elämään Viidennen Dimension energiassa ja Kristus energiassa. 

Malja (symboliikka) tarkoittaa Feminiinin Sydämen Heräämistä, joka haluaa olla Pyhän Hengen läpäisemä. Feminiini sydän voi herätä Miehissä ja Naisissa ja Naisten Feminiininä inkarnaatioina täytyy herättää Feminiini Sydän Ihmiskunnalle, jotta se paranee ja kohoaa.  

Pyhä Graali on toinen Symboli, joka yhdistetään Maria Magdaleenaan. Jumalallisena Feminiiniä läsnäolona Maria Magdaleena edustaa Feminiinien Mysteereiden ruumiillistumaa ja Pyhä Graali sisältää nämä mysteerit. Feminiinin mysteerit liitetään Sielun Mysteereihin, olemassaoloon, Hengen maailmaan, joka ei ole näkyvää. Pyhä Graali edustaa paranemisen, yhteyden, viisauden, luovuuden, ykseyden laatuja ja sielun polulle sitoutumista. Feminiini on sitä, mikä johtaa meidät Kuolemaan syntyäksemme uudelleen. Feminiini on sitä, mikä johtaa meidät sielun pimeään yöhön. Feminiini on sitä, mikä johtaa meidät kaksinaisuuteen ja samaan aikaan palauttaa meidät yhtenäisyyteen. Hän (she) kuiskii viestejä taivaalta, elämän mysteereitä ja jotta me voidaan kuunnella häntä, meidän täytyy avata itsemme vastaanottaaksemme hänen läsnäolonsa.

 

Nyt on sinun aika ylittää kynnys

 

 Maria Magdaleena on valmistanut tämän tilan sinulle tässä kirjassa. Astu sisään paljain jaloin, nöyränä, valmista itsesi muutoksen polulle antautumisen kautta. Älä pelkää olla omassa ”pimeydessä”, koska sinä olet ääretön valo ja Maria Magdaleenan kanssa sinä tulet tekemään tämän löydön. Magdaleenan Polku ei ole aina sileä tai helppo kun se tulee murtamaan täysin sinut, jotta kaikki unohdetut osat sinun olemuksessaa ja olemassaolossa eheytyy. Aloittaaksesi matkan, sinun täytyy olla halukas hyväksymään odottamaton ja luottamaan että Jumalallinen Äiti tukee sinua aina. 

Tämä on vasta alkua.

AHAVA

 

Marja Magdaleenan energia

Hän on elänyt Jumalallisen Feminiinin Periaatteen juurilla ja tehnyt tiensä meidän planeettamme ytimeen. Hän aktivoi kehoissamme Elämän Puun kaavan niin, että herätessämme muistamme jokaisen kohdan, josta olemme tulleet. Maria Magdaleena johtaa muutosta, jota koemme tässä maailmassa. Hän täydentää ”pohjan” ”niin ylä- kuin alapuolelle”. Hän syleilee kaikkia vähättelemiämme ja kieltämiämme varjoja. Hän opettaa meitä HYVÄKSYMÄÄN sen, ketä me olemme ja mitä olemme valinneet. Hän opettaa meille, että kieltämämme varjot sisältävät taikamme.

Ollaksemme vapaita

…. Ollakseen vapaa, on välttämätöntä kuunnella sielun kieltä. Sielusi kertoo sinulle mikä on valhe ja mikä on sinun totuus. Sitten kun tunnistat heikkoutesi, pelkosi ja vahingolliset toistuvat tapasi, olet aloittanu paranemisprosessisi, heräämisesi…..
….. On myös erittäin tärkeää sallia kehonkielesi kehittyminen ja ilmaiseminen. Kaikki tämän ja menneiden elämien karmalliset vaikutelmat, tuskat ja ilot, löytyvät kehostasi. Nämä kokemukset ovat soluissasi, veressäsi, elimissäsi, ihossasi ja kohdussasi. On aika luoda uusi kokemus rakkaudesta. Jumalallinen Mies, nyt on sinun aika tukea naisia niin, että he voivat synnyttää uuden Ihmiskunnan……

Pyhä Kohtutilamme

.... Kohtumme kannattelee jatkuvasti kaikkea elämässämme ja kollektiivisessa tietoisuudessa. Maria Magdaleena kutsuu kaikkia naisia aktivoimaan Neitsytkohdun niin, että voimme luoda uusista rakkauden koodeista käsin. Hän kutsuu meitä naisia oppimaan pitämään itseämme henkilökohtaisen voiman, armon, kunnioituksen, puhtauden ja aitouden tilassa. Yksi feminiinin inkarnaation valitsemisen armoista on kykymme olla vastaanottavainen ja aktiivinen kaikissa tilanteissa....

Sisimpämme Pyhä Liitto

.. Yksi Maria Magdaleenan ja Jeshuan Pyhän Liiton opetuksista oli, että meillä jokaisella on sisäinen opettaja: Ykseyden läsnäolo, joka on sielun muodossa sisällämme. He opettavat meille, että ensimmäinen askel sisäisen mestarin herättämisessä on yhdistää sukupuolestamme riippumatta feminiinin ja maskuliinin kaksi energiavirtaa itsessämme. Tämä siksi, että ymmärtäisimme olevamme kaikki Yhtä ja antaisimme tämän ymmärryksen auttaa käsittelemään kaikkea ulkopuolellamme olevaa kaksinaisuutta.....

Herätetään Luovuutemme

.. Maria Magdaleena haluaa meidän olevan luovia tuodaksemme kohtalomme maailmaan. Meidän ei tulisi katsoa ja verrata itseämme toisiin, sillä jokainen ihminen tuo omat lahjansa maailmalle ja luovuus on tapa lunastaa ja arvostaa näitä lahjoja. Ollessamme yhteydessä luovaan kanavaan, luomisen hetkestä puuttuu EGO. Mitä enemmän kehitämme harjoituksia, joissa ego on poissa, sitä enemmän vapautamme karmaa.....
 
 
 
.... Avaudu vastaanottamaan. Anna itsellesi aikaa ja tilaa intuitiivisen suhteen kehittymiselle sielusi kanssa. Kulje paljain jaloin. Kuuntele tuulta. Vietä aikaa luonnossa vahvistaen luovuuttasi. Tee taidetta, kirjoita, laula ja tanssi.....

Lahjasi

Usko voimaasi. Älä halua sitä, mitä toisella on, koska sinulla on niin paljon. Se, että emme tunnista jumalallisia lahjojamme, on kiitollisuuden puutetta omaa sieluamme kohtaan. Se, että haluamme sitä mitä toisella on kateudesta ja surusta käsin, ei ole uskomista itseemme ja voimaamme eikä todellisuutemme hyväksymistä. Kun emme ole yhteydessä luovaan voimaamme, emme täytä Dharmaamme (luonnon lakia) maan päällä. Luova voimasi on se, minkä tuot maailmaan. Sillä ei ole väliä miltä se näyttää. Meidän ei tulisi katsoa naapuria, koska vertailu tuo meille pelkästään kärsimystä ja erillisyyden. Miksi katselisit, mitä vierelläsi olevalla ihmisellä on, jos lahjasi ovat jumalallisia ja siunattuja? Olet valinnut lahjasi ennen inkarnoitumistasi Maan päälle.

Äiti

…. Ensimmäinen nainen, jonka koet maan päällä, on Äiti, sinun Äitisi ja tänään minä haluan, että sinä ymmärrät, että lanka, joka liittää sinut äitiisi on hyvin tärkeä. Kun olit äitisi sisällä ruokittavana, PUNAISEN langan veri, jota kaikki naiset kantavat, aktivoitui sinussa. Punainen Lanka on sinun Kohtuviisautesi, muisto voimasta, jota kannat Pyhässä Maljassasi.
Jotta kohdun potentiaali vapautuu, sinun täytyy syleillä ja kunnioittaa naista, joka oli astia tälle Punaiselle Langalle. Sinun äitisi ei ehkä ollut tietoinen tästä, kuten ei moni muukaan nainen ole ollut, ja sen vuoksi he eivät ole yhteydessä Punaisen Langan voimaan. Mutta Äitisi Sielu muistaa tämän ja salli näiden koodien avautua hänen kohdussa, kun hän kantoi sinua Aineena Aineen sisällä, Lasta Äidin sisällä. Anna muiston palautua kehossasi, kun otat vastaan ja antaudut kiintymykselle fyysistä äitiäsi kohtaan. Pyydän, että laitat syrjään rakkauden, onnellisuuden, mielipahan tai surun tunteet, joita sinulla voi olla äitiäsi kohtaan, anna niiden olla tässä hetkessä pois mielestäsi ja tunteistasi. Ole nyt sielu, joka kiittää äitiäsi ja salli hänen energiansa herättää uudelleen muiston Punaisesta Langasta. Tämä on Magdaleenaenergiaa sinussa, sekä miehessä että naisessa. Tästä alkaa sinussa olevan feminiinin parantuminen ja sen hyväksyminen, että ensimmäinen Jumalatar, jonka sinä kohtasit kasvoista kasvoihin, oli äitisi.
Punainen Lanka kantaa Luomisen Pyhän Tulen Viisauden, Jumalallisen Hengityksen äänen, Kaiken Värähtelyn. Minä Maria Magdaleena olen kanssasi aina tässä pyhässä tilassa.

Anan kirjan suomennos on E-kirjana Amazonissa

www.amazon.co.uk.  Kirjoita (kopioi ja liitä) hakukentään: Ana Otero Keskusteluja Maria Magdaleenan kanssa

Paperiversiota odotellaan! 

Viesti Maria Magdaleenalta

Olen täällä antamassa sinulle mahdollisuuden olla täydellinen heijastus minusta. Annan sinulle viisauteni, vahvuuteni ja voimani. Hyväksy minut täysin, jotta voit ilmaista ja välittää rakkauteni niille, jotka ovat avoimia ja valmiita vastaanottamaan sen. Älä piiloudu enää. Levitä siipesi ja jaa tämä ikiaikainen viisaus. Mitä enemmän annat minusta, sitä vahvempi läsnäoloni on teidän kaikkien keskuudessa.
 
Jumalallisena feminiinisenä läsnäolona opastan sinua ymmärtämään pyhän ja arkipäiväisen, taivaallisen ja maanpäällisen, epälineaarisen ja lineaarisen täydellisen yhteen punoutumisen. Jumalallinen Maailma ja tämä maailma sulautuvat toisiinsa mystisessä rakastelussa. Kokemuksesi muuttuu, kun annat itsesi tulla osaksi tätä yhteen liittymistä Pyhänä Morsiamena. Kun olet Pyhä Morsian, tulet kokemaan Venuksen Valon, Pyhän Hengen.
Maria Magdaleena
Kanava: Ana Otero