Miten sinut ja maailman näen?

Miten sinut ja maailman näen suojakilpeni, muurin takaa?

Meidän kaikkien herkkää ja haavoitettua sydäntä suojaamaan on rakentunut suojakilpi tai muuri. Emme useinkaan tunnista tuon suojan olemassaoloa, koska olemme pienestä asti tottuneita sen olemassaoloon. Suoja on siis siinä tietämättämme, mutta se on onneksi tunnistettavissa kun olemme uudessa tilanteessa tai tunnemme epävarmuutta jonkun toisen seurassa.

 

Se mitä ja miten maailman näemme ja maailmassamme olemme, riippuu suojakilven, rakentamamme suojamuurin paksuudesta ja korkeudesta eli toisin sanoen pelkojen ja uhkakuvien määrästä ja voimasta, jonka takia kilpi tai muuri on syntynyt ja on edelleen olemassa kunnes työstämme ja vapaudumme sisäisistä peloistamme.

Muurin ylläpitämisen hinta

 

Muurin ylläpitäminen näkyy puolustautumisena tai käpertymisenä, reagointeina, joita kadumme. Muuri vaikuttaa siihen kuka ja minkälainen ajattelen olevani. Se vaikuttaa siihen miten olemme toistemme kanssa ja suhteessa toisiin ihmisiin maailmassamme.

Muurin suojassa voimme kokea olevamme hetkellisesti turvassa, mutta yksin. Se pitää meitä erillään kanssaihmisistä, omasta itsestä ja todellisesta rakkaudesta,jota kaipaamme. Se estää todellisen yhteyden syntymisen itseeni ja kanssaihmisiin koska muurin takana pidän näkemäni, ajatukseni ja tunteeni omana tietonani. Emme uskalla olla avoimia ja rehellisiä arvostelun, tuomitsemisen ja hylätyksi tulemisen pelossa. 

Tämä ’hinta-lista’ houkuttaa ryhtymään todelliseksi tutkijaksi ja kyseenalaistamaan uskomamme, jotta kaikki suojamuurit voi murentua ja voimme olla kaikista harhoista ja valheista vapaita.
Se miten jatkossa maailman tulemme kokemaan riippuu halukkuudestamme ja uskalluksestamme olla haavoittuvia, avoimia ja radikaalin rehellisiä, rohkeudestamme tunnistaa ja hyväksyä tunteet ja tiedostaa miten ajattelen ja asennoidun.

Muurien murruttua huomaamme ettei mitään pelättävää olen ja alamme näkemään ilman arvostelua ja tuomitsemista, täydellisen rakkauden silmin.