Hyvinvoinnin vuoksi on tärkeää ottaa aikaa olemiselle, puhtaalle olemiselle ja ihmettelylle, jossa ei ole päämäärää, tiukkaa aikataulutusta ja etukäteis suunnitelmia tai odotuksia, jotka toivomme täyttyvän. Egon rentoutus on olemista siinä missä on hyväksyen sen mitä eteen tulee.